top of page
Werveling I_300.jpg

"De schilderijen van Alex de Vrede: ze lijken een alternatief voor logica te bieden, maar tonen eerder fases van verwarring. Ze zijn een ode aan de verbeeldingskracht van het onbegrepene, van het onbereikbare, van het ondenkbare. En een wonder van vindingrijkheid en klaarheid tegelijk."

 

Koen Nieuwendijk, 2016 

www.lievehemel.nl

"The paintings of Alex de Vrede: they seem to offer an alternative to logic, but rather show phases of confusion, they are an ode to the imagination of the misunderstood, of the unattainable, of the unthinkable, and a miracle of ingenuity and clarity. at the same time."

 

Koen Nieuwendijk, 2016 

www.lievehemel.nl

bottom of page