Schilderijen uit de periode 2016-2010

De werken in een blauwgrijs vlak zijn gefotografeerd in mijn atelier zoals ze aan de muur hangen, het licht dat erop schijnt zorgt ervoor dat er schaduwen onder en naast het schilderij ontstaan. Die corresponderen met de geschilderde schaduwen in het schilderij, en zo kan er in mijn visie (als je niet meer kunt zien of het een echte of geschilderde schaduw is) een ruimtelijk beeld ontstaan. Op foto nr.1 ziet U de uitgezaagde plaat (massoniet), die geeft aan de randen schaduw, daar probeer ik bij de uitwerking rekening mee te houden, zowel in kleur als in vorm. het eindresultaat ziet U op de foto ernaast.    

The paintings on a bluish grey surface have been photographed in my workshop as they hang on the wall; the light projected on the paintings provides shadowy outlines below and alongside,  corresponding  with the painted shadows within. And when you cannot see anymore whether it is a real or painted shadow, then a spatial image is created, in my opinion. The first photo shows the masonite panel that has been sawn out, creating a shadow effect at the edges which I have to keep in mind during the creative process, both in colour and shape. The final result can be seen in the next photo.                                             

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •